Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone - Rehabilitacija - Rehabilitacija - Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone

Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone - Rehabilitacija - Rehabilitacija - Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone

O specijalnoj bolnici za lecenje zavisnosti

REHABILITACIJA

Psihoterapija i rehabilitacija

Klinika - Specijalistička ordinacija NaltrexZone za lečenje bolesti zavisnosti primenjuje najsavremenije medicinske metode i sredstva koja u mnogim evropskim zemljama nisu na raspolaganju. Cilj programa klinike je da zavisnicima od svakodnevnog konzumiranja opijata ili alkohola pomognemo u izlečenju, ali i da im pomognemo u resocijalizaciji i promeni načina života kako bi izbegli izazove koje ih mogu dovesti do recidiva. Zbog toga psihoterapija i rehabilitacija predstavljaju osnovu lečenja osoba obolelih od svih oblika zavisnosti.

Cilj u terapeutskom pristupu je da se zavisniku pomogne da psihološki ojača i postane proaktivan i funkcionalno sposoban. To podrazumeva da sopstvenim ponašanjem stvori zdravije životne okolnosti, da uspešno izbegava stres, i da, po ustaljenom klišeu, ne očekuje veštačka rešenje od spoljnih faktora (droga, alkohol, hrana i sl.). Zbog toga je psihoterapija ključna metoda lečenja bolesti zavisnosti. U praktičnom radu, ovo podrazumeva da svaka osoba, često već u toku detoksikacije, započinje sa psihoterapijom.

Grupna  psihoterapija podrazumeva prevenciju povratka bolesti "recidiv" dok se Individualna fokusira na sazrevanju ličnosti i napuštanju starih obrazaca ponašanja. Često se kombinuju grupna i individualna psihoterapija.

Takođe primenjujemo i Porodičnu psihoterapiju koja koriguje patološku porodičnu dinamiku kao važan faktor u nastajanju zavisnosti.

Klinika NaltrexZone uglavnom koristi dve osnovne metode psihoterapije: kognitivno-bihejvioralna i motivacioni intervju.

Kontakt
  • +381 (11) 244 1201
  • +381 (64) 569 5562
  • +381 (66) 888 8698
  • +381 (64) 569 5561
  • garysurak@hotmail.com
    naltrexzone@mts.rs