Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone - Program lečenja Najvažniji uslov za početak lečenja jeste da je zavisnik motivisan i da želi da se leči. Motivacija za lečenje narkomanije i bolesti zavisnosti podrazumeva želju za potpunom apstinencijom i korenitom promenom životnog stila, a ne samo prestanak uzimanja supstance (SKIDANJE). - Program lečenja - Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone Proces lečenja započinje prvim razgovorom sa lekarom psihijatrom.

Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone - Program lečenja Najvažniji uslov za početak lečenja jeste da je zavisnik motivisan i da želi da se leči. Motivacija za lečenje narkomanije i bolesti zavisnosti podrazumeva želju za potpunom apstinencijom i korenitom promenom životnog stila, a ne samo prestanak uzimanja supstance (SKIDANJE). - Program lečenja - Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone Proces lečenja započinje prvim razgovorom sa lekarom psihijatrom.

O specijalnoj bolnici za lecenje zavisnosti

PROGRAMI LEČENJA

Najbitniji preduslov za započinjanje lečenja jeste iskrena želja zavisnika za izlečenjem. Lična motivacija zavisnika podrazumeva spremnost za potpunom i trajnom apstinencijom i korenitom promenom životnog stila, a ne samo prestanak uzimanja supstance „skidanje“.

Ohrabruje činjenica je da su najnovija istraživanja pokazala da su promene u mozgu na nivou ćelija i moždanih mreža, nastale uticajem adiktivnih supstanci, reverzibilne, sto znači da mogu da se vrate u pre-adiktivno stanje posle uspostavljanja apstinencije.

Vreme potrebno za fizički oporavak moždanog tkiva varira, od 3 meseca za kokain i alkohol, do skoro godinu dana za opijate (heroin).

Za početno ispitivanje zavisnika vrše se laboratorijske analize krvi i urina i izrađuje se psihološki profil zavisnika.

Posle inicijalne dijagnostičke procene zavisnika izrađuje se plan i program lečenja prilagođen prema individualnim potrebama svakog pacijenta.

PROGRAMI LEČENJA

NaltrexZone nudi besplatan savet