Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone - Detox, Detoksikacija samom početku lečenja narkomanije i bolesti zavisnosti, u toku detoksikacije, osoba dobija potrebne infuzione rastvore koji pomažu da se ubrza eliminisanje adiktivne supstance iz organizma, da se ublazi ili potpuno izbegne apstinencijalni sindrom ("KRIZA"), i da se uspostavi narušeni balans korisnih materija i vitamina. - Detox, Detoksikacija - Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone samom početku lečenja narkomanije i bolesti zavisnosti, u toku detoksikacije, osoba dobija potrebne infuzione rastvore koji pomažu da se ubrza eliminisanje adiktivne supstance iz organizma, da se ublazi ili potpuno izbegne apstinencijalni sindrom ("KRIZA"), i da se uspostavi narušeni balans korisnih materija i vitamina.

Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone - Detox, Detoksikacija samom početku lečenja narkomanije i bolesti zavisnosti, u toku detoksikacije, osoba dobija potrebne infuzione rastvore koji pomažu da se ubrza eliminisanje adiktivne supstance iz organizma, da se ublazi ili potpuno izbegne apstinencijalni sindrom ("KRIZA"), i da se uspostavi narušeni balans korisnih materija i vitamina. - Detox, Detoksikacija - Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone samom početku lečenja narkomanije i bolesti zavisnosti, u toku detoksikacije, osoba dobija potrebne infuzione rastvore koji pomažu da se ubrza eliminisanje adiktivne supstance iz organizma, da se ublazi ili potpuno izbegne apstinencijalni sindrom ("KRIZA"), i da se uspostavi narušeni balans korisnih materija i vitamina.

O specijalnoj bolnici za lecenje zavisnosti

Detoksikacija - DETOX

NAJVAŽNIJI USLOV ZA POČETAK LEČENJA JE DA ZAISTA ŽELIš DA SE "SKINEš"!

Motivacija za lecenje od narkomanije i bolesti zavisnosti podrazumeva želju za potpunom apstinencijom i korenitom promenom životnog stila, a ne samo prestanak uzimanja supstance- "skidanje". Dobra vest je da su najnovija istraživanja pokazala da su promene u mozgu na nivou ćelija i moždanih mreža, nastale uticajem adiktivnih supstanci, reverzibilne, sto znaci da mogu da se vrate u pre-adiktivno stanje posle uspostavljanja apstinencije. Vreme potrebno za fizicki oporavak moždanog tkiva varira, od 3 meseca za kokain i alkohol, do skoro godinu dana za opijate (heroin).

Tokom detoksikacije, u pocetnoj fazi lecenja, zavisnik putem infuzije dobija neophodne rastvore koji pomažu ubrzanu eliminaciju adiktivne supstance iz organizma, ublažava ili potpuno sprecava apstinencijalnu krizu- "kriza". Na ovaj se nacin prethodno narušen odnos korisnih materija i vitamina dovodi u ravnotežu.

Dok se u slucajevima opijatne zavisnosti, uz pomoć buprenorfina (subokson, subuteks) kontrolišu, a najcešće potpuno eliminišu tegobe i znaci krize, u slucajevima alkoholizma i adikcije na sedative, detoksikacija ukljucuje farmakološku kontrolu. Uvođenje striktne kontrole kod ovih zavisnika je neophodno radi sprecavanja potencijalnog fatalnog ishoda tokom krize ili pojave neurološkog sindroma, epilepticnog napada, delirijuma, itd. Sprecavanje neželjenih posledica sa potencijalnim smrtnim ishodom postiže se uspostavljanjem adekvatne terapije i izborom lekova (baklofen, lorazepam, tiamin, folna kiselina, akamprosat).

U skladu sa principima rada klinike NaltrexZone, koji podrazumeva individualan pristup pacijentu, zavisniku se propisuje terapija koja će najpovoljnije uticati na njegovo post-terapijsko emocionalno stanje; depresiju ili druge neželjene posledice u koje su ubrajaju nesanica, gubitak apetita i sl. Na ovaj nacin se kod pacijenta stvara osećaj sigurnosti i zaštite, uliva mu optimizam i motiviše ga da istraje u daljem lecenju, što mu dodatno olakšava post-terapijski oporavak. Dužina trajanje detoksikacije u proseku iznosi između 5 i 15 dana, ali varira u zavisnosti od vrste supstance koja je korišćena. Detoksikacija je samo prva faza u procesu trajnog izlecenja. Po okoncanju ove faze, program obuhvata dodatne tretmane i dugorocnu rehabilitaciju.

"BRZA DETOKSIKACIJA"

U pronalaženju što efikasnijeg i ekonomicnijeg lecenja od bolesti zavisnosti poslednjih godina smo u našu praksu uveli i metodu brzo uvođenje antagonisticke terapije (Rapid Introduction of Antagonist), kod nas poznatu kao "brzi detoks". Ovaj proces zamenjuje duži klinicki put "Cišćenja" organizma uz infuzione rastvore i terapiju za ublažavanje opijatne apstinencijalne krize koja traje od 5-15 dana. Princip ove metode se zasniva na tome da se pre uvođenja "blokatora" (naltreksona) daje terapija koja sprecava sve pojave apstinencijalne krize.

Da bi se izbegla apstinencijalna kriza zavisniku se određuje individualna terapija i prepisuje dozirana sedacija tako da većinu procesa zavisnik prespava bez neugodnosti. Većina pacijenata kod nas provede od 10 sati do 3 dana posle cega se otpušta.

Kako bi se ubrzalo lecenje i izbegli veliki bolnicki troškovi, mnogi naši pacijenti i porodice opredeljuju se za ovu metodu koju je dr Švrakić-Surak preuzeo od dr-a Džordža Onila i Univerziteta Zapadna Australija iz Perta.