Naltrexzone Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone Program lecenja Heroinska zavisnost (opijati, Metadon, Buprenorfin, ostali narkotici) - Kokainska zavisnost (stimulansi, speed, ekstazi) Sedativi (benzodiazepini) Alkoholizam nikotinska zavisnost adikcije na hranu Internet adikcije - Naltrexzone Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone Heroinska zavisnost (opijati, Metadon, Buprenorfin, ostali narkotici), Implanti nalterksona blokatori sprečavaju žudnju za opijatima, smanjuju mogućnost recidiva i efekat uzetih opijata, heroin blokatori, Kokainska zavisnost (stimulansi, speed, ekstazi) Sedativi (benzodiazepini) Alkoholizam nikotinska zavisnost adikcije na hranu Internet adikcije - Naša bolnica koristi najnaprednije medicinsko-farmakoterapijske pristupe koji daju šansu i teškim zavisnicima koji su probali sve i nisu uspeli.

Naltrexzone Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone Program lecenja Heroinska zavisnost (opijati, Metadon, Buprenorfin, ostali narkotici) - Kokainska zavisnost (stimulansi, speed, ekstazi) Sedativi (benzodiazepini) Alkoholizam nikotinska zavisnost adikcije na hranu Internet adikcije - Naltrexzone Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone Heroinska zavisnost (opijati, Metadon, Buprenorfin, ostali narkotici), Implanti nalterksona blokatori sprečavaju žudnju za opijatima, smanjuju mogućnost recidiva i efekat uzetih opijata, heroin blokatori, Kokainska zavisnost (stimulansi, speed, ekstazi) Sedativi (benzodiazepini) Alkoholizam nikotinska zavisnost adikcije na hranu Internet adikcije - Naša bolnica koristi najnaprednije medicinsko-farmakoterapijske pristupe koji daju šansu i teškim zavisnicima koji su probali sve i nisu uspeli.

Naltrex Zone lecenje narkomanije

Odluči se za novi život!

Sada je pravo vreme!

Oporavak je putovanje....

Ti to možeš!

Naltrexzone Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti NaltrexZone Program lecenja Heroinska zavisnost (opijati, Metadon, Buprenorfin, ostali narkotici) - Kokainska zavisnost (stimulansi, speed, ekstazi) Sedativi (benzodiazepini) Alkoholizam nikotinska zavisnost adikcije na hranu Internet adikcije

SEO

DETOX

Ili brzo uvođenje blokatora (depo preparata) je proces skidanja sa opijata od 1-3 bolnička dana bez “krize”.

Skidanje sa metadona

Transfer sa metadona na buprenorfin, detoksikacija i uvođenje depo preparata naltreksona ( 7-14 bolničkih dana )

SEO

FARMAKOTERAPIJA

Depo preparat (implant) naltreksona sprečava žudnju za opijatima, smanjuje mogućnost recidiva i efekat uzetih opijata.

Dr Slobodan Švrakić promoviše depo preparate (implante) naltreksona za njihove pronalazače Dr  Džordža Onila i Dr Lensa Gubermana za Srbiju i Evropu.

Naši implanti traju, 3,6 i 12 meseci. Takođe koristimo Subokson (Buprenorfin) kao posebnu privremenu terapiju ili terapiju supstitucije.

SEO

REHABILITACIJA

Posle saniranja akutnog stanja, najvažniju ulogu u lečenju zauzima psihosocijalna rehabilitacija.

To je proces reintegracije zavisnika u normalan svakodnevni život.

Tu spadaju: prevencija recidiva, grupna, individualna i porodična psihoterapija.

Lecenje narkomanije

Danas u svetu 1 milijarda ljudi ima problem sa alkoholom, drogom ili oba.

Lecenje narkomanije

Pacijentima i porodicama garantovana je potpuna diskrecija.

Lecenje narkomanije 0-24

Za sve naše pacijente brinemo 0-24h

Klinika - Specijalistička ordinacija Slobodan Švrakić - NaltrexZone

Klinika - Specijalistička ordinacija za lečenje bolesti zavisnosti, primenjuje najsavremenije medicinske metode i sredstva u lečenju bolesti zavisnosti.

Dr Slobodan Švrakić-Surak u toku dugogodišnje saradnje sa doktorom Džordžom Onilom sa Univerziteta Zapadna Australija iz Perta, 2008. godine preuzeo je i prvi u Srbiji primenio njihovu metodu “brzi detoks” za ubrzanu detoksikaciju od opijata.