Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je jedna od najsavremenijih bolnica za lecenje narkomanije u Srbiji. Uspesno lecimo zavisnost od marihuane, heroinska zavisnost kao i druge bolesti zavisnosti. Nasa specijalna bolnica koristi najsavremenije blokatore (implante) u lecenju narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti. - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je jedna od najsavremenijih bolnica za lecenje narkomanije u Srbiji. Uspesno lecimo zavisnost od marihuane, heroinska zavisnost kao i druge bolesti zavisnosti. Nasa specijalna bolnica koristi najsavremenije blokatore (implante) u lecenju narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je jedna od najsavremenijih bolnica za lecenje narkomanije u Srbiji. Uspesno lecimo zavisnost od marihuane, heroinska zavisnost kao i druge bolesti zavisnosti. Nasa specijalna bolnica koristi najsavremenije blokatore (implante) u lecenju narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti. - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je jedna od najsavremenijih bolnica za lecenje narkomanije u Srbiji. Uspesno lecimo zavisnost od marihuane, heroinska zavisnost kao i druge bolesti zavisnosti. Nasa specijalna bolnica koristi najsavremenije blokatore (implante) u lecenju narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti.

O specijalnoj bolnici za lecenje zavisnosti
Privatnost, Profesionalizam, Rezultati.

O NAMA

Naziv "NaltrexZone" potiče od potrebe da se uvede metoda prave supstitucije opijata sredstvom koje nema psihoaktivnu komponentu (Naltrekson) a kompletno zamenjuje žudnju za opijatima. Dosadašnja praksa supstitucije uključuje uvođenje nove, legalne, psihoaktivne supstance u zamenu za nelegalnu supstancu (Heroin). Time se stvara nova zavisnost. Klinika NaltrexZone predstavlja novu i efikasniju farmakoterapiju u lečenju bolesti zavisnosti koja isključuje supstituciju jedne psihoaktivne supstance (Heroin)  drugom psihoaktivnom supstancom (Metadon, Buprenorfin).

Na inicijativu doktora Švrakića i nekoliko psihijatara i lekara koji se bave bolestima zavisnosti u Srbiji je 2010. godine osnovano Udruženje Adiktologa Srbije. Cilj ovog Udruženja je da se istakne značaj i ozbiljnost ovih oboljenja čije se posledice odražavaju na pojedinca i na društvo u celini. Bolesti zavisnosti su, a posebno heroinska zavisnost, dobile proporcije epidemije. Ova epidemija u svetu ne zna za granice i uzima danak bez ikakvih razlika u pogledu rase, pola, religije, društvenog porekla, socijalnog statusa ili drugih okolnosti. Zastrašujuća je činjenica da je sve veći broj jako mladih koji su podložni uticajima droga ili alkohola sa nesagledivim posledicama po njihovo zdravlje, socijalnu i društvenu usklađenost. Još teže pada činjenica da se od tog broja mali procenat podvrgava lečenju. Danas, u svetu oko jedna milijarda stanovnika ima problem sa alkoholom, drogom ili i jednim i drugim.

U klinici NalterxZone primenjujemo holistički pristup u lečenja bolesti zavisnosti od opijata, alkohola, nikotina i drugih vidova zavisnosti. Naš cilj je da zavisnicima od svakodnevnog konzumiranja opijata ili alkohola pomognemo u izlečenju, ali i da im pomognemo u resocijalizaciji i promeni načina života kako bi se uključili u normalan i produktivan svakodnevni život.

Klinička ordinacija nalazi se na Vračaru u Lamartinovoj ulici br. 36 u Beogradu. Opremljena je najsavremenijim video nadzorom; ima službu obezbeđenja, elektronsku i daljinsku kontrolu ulaza. Uvedene su specijalne mere obezbeđenja kako bi se sprečilo unošenje psihoaktivnih supstanci i alkohola u zgradu klinike.

Smeštaj podrazumeva jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa klima uređajima i kablovskom TV i WI-Fi, bežičnim internetom.

Boravak pacijentu na klinici garantuje privatnost uz poštovanje kućnog reda i terapeutskih programa. U cilju uspešnosti terapije pacijentu se uskraćuje korišćenje mobilnih telefona, tableta itd. i onemogućava komunikacija sa spoljnim svetom bez supervizije nadležnog osoblja. 


NaltrexZone nudi besplatan savet