Centar za odvikavanje od droge u praksi primenjuje i brzi detox (brzo uvodjenje blokatora). Blokatori sprecavaju zudnju za opijatima. Blokatori traju 3, 6 i 12 meseci. Najvazniju ulogu zauzima psihosocijalna rehabilitacija. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti uspesno resava heroinsku zavisnost, kokainsku zavistu, zavisnost od sedativa, alkoholizam, nikotinsku zavisnost, adikciju za hranu i internet adikciju. - Uspešno lečenje narkomanije u specijalnoj bolnici Centar za odvikavanje od droge u praksi primenjuje i brzi detox (brzo uvodjenje blokatora). Blokatori sprecavaju zudnju za opijatima. Blokatori traju 3, 6 i 12 meseci. Najvazniju ulogu zauzima psihosocijalna rehabilitacija. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti uspesno resava heroinsku zavisnost, kokainsku zavistu, zavisnost od sedativa, alkoholizam, nikotinsku zavisnost, adikciju za hranu i internet adikciju.

Centar za odvikavanje od droge u praksi primenjuje i brzi detox (brzo uvodjenje blokatora). Blokatori sprecavaju zudnju za opijatima. Blokatori traju 3, 6 i 12 meseci. Najvazniju ulogu zauzima psihosocijalna rehabilitacija. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti uspesno resava heroinsku zavisnost, kokainsku zavistu, zavisnost od sedativa, alkoholizam, nikotinsku zavisnost, adikciju za hranu i internet adikciju. - Uspešno lečenje narkomanije u specijalnoj bolnici Centar za odvikavanje od droge u praksi primenjuje i brzi detox (brzo uvodjenje blokatora). Blokatori sprecavaju zudnju za opijatima. Blokatori traju 3, 6 i 12 meseci. Najvazniju ulogu zauzima psihosocijalna rehabilitacija. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti uspesno resava heroinsku zavisnost, kokainsku zavistu, zavisnost od sedativa, alkoholizam, nikotinsku zavisnost, adikciju za hranu i internet adikciju.

Specijalnoj bolnici za lecenje zavisnosti pomoć roditeljima

SA USPEHOM REŠAVAMO

Heroinska zavisnost

U lečenju Heroinske zavisnosti koristimo:"Brzi detoks" (2-3 dana) kao i "blokatore" (Implante Naltreksona) u zaustavljanju adikcije. Posle toga nastaje duži Rehabilitacioni period kroz psihoterapiju.

Kokainska zavisnost

Izaziva duboku psihičku krizu i depresiju. Često, usled ekstremne stimulacije, može izazvati kardiogeni šok i smrt.Leči se psihioterapijom, Disulfiramom, Naltreksonom i dodatnom simptomskom farmakoterapijom.

Zavisnost od Sedativa(Benzodiazepina BZD):

Benzodiazepini (Rivotril, Xalol, Xanax, Bensedin, Bromazepam, Lexilium, Lorazepam...) su među najčešće zloupotrebljavanim sretstvima koja se lako previde i ostanu nezapažena. Oko 70% stanovnika modernih urbanih sredina koriste BZD od kojih ih mnogi zloupotrebljavaju. Apstinencijalna kriza se manifestuje u anksioznosti, depresiji, zebnji kao i fizičkim simptomima nemira. Ovi apstinencijalni simptomi su isti oni zbog kojih je terapiju lekar i započeo i tako se zatvara krug a adikcija postaje dublja i intenzivnija. Ova zavisnost se najčešće pojavljuje kao prateća uz alkohol i opijate ali i uz mnoga druga hemijska sredstva.

Alkoholizam

Za alkohol se zna više hiljada godina. Uprkos svim opšte prihvaćenim znajima o alkohlu kroz istoriju i dalje veliki broj zapadnih kultura ima alkoholnih zavisnika. Upotreba alkohola je podeljena po količini na ”pijenje alkohola”, zloupotrebu alkohola i alkoholizam. U nekim kulturama bilo kakva količina alkohola je sankcionisana i nedozvoljena. Detoksikacija od alkohola zahteva period od sedam do deset dana hospitalizacije uz pažljivo određenu terapiju da se spreči potencijalno letalni ishod zbog posledica naglog prestanka. Uprkos svih napora, alkohol je mnogo života već odneo i nastavlja da odnosi.

Nikotinska Zavisnost

Pušačka zavisnost je najrasprostranjenija u svetu. Zbog tolike učestalosti mnogi ovu pojavu ne smatraju zavisnošću. U poredjenju sa drugim zavisnostima, pušačka zavisnost je najučestalija po broju konzumiranja u toku dana. Ukoliko jednu cigaretu zavisnik popuši kroz deset dimova a dnevno troši dvadeset cigareta (jednu paklu), rezultat je dve stotine konzumacija dnevno. Niti jedna druga hemijska zavisnost se ne konzumira toliko puta u toku dana.

U lečenju ove zavisnosti takodje koristimo farmakoloska sredstva kao i psihoterapiju.

Adikcija na hranu

Savremena bolest modernog društva je gojaznost. Usled razvoja elektronike i računara, mnogi svoje poslove obavljaju sedeći i bez mnogo fizičke aktivnosti. Kao posledica nastaje gojaznost a zatim i psihološki poremećaji. Stres i frustracija izaziva kod nekih osoba povećanu glad i neurotično ponašanje pa se ”iz besa” okreću ka brzo spremljenoj i nezdravoj hrani. Nastaje začarani krug i prekomerna ishrana postaje put ”bežanja” i trenutnog zadovoljstva.

U lečenju adikcije na hranu koristimo ne samo supresore apetita, andtidepresive već i individualnu i grupnu psihoterapiju.

Internet adikcije:

Prekomerno korišćenje kompjutera je nastalo u poslednje dve decenije sa munjevitim razvojem elektronike. Danas se svakodnevni život ne može zamisliti bez kompjutera. Naročito kod mlađih dolazi do pojave zloupotrebe i prekomernog korišćenja (12-18 sati dnevno). Time se razvija opsesivni stav u odnosu na taj izvor informacija i zabave gde se sve druge potrebe i obaveze zanemaruju.

Kao i sva druga opsesivna i adiktivna ponašanja leče se psihoterapijom ali kod mnogih se, kao veoma efikasnom, pokazala i farmakoterapija.

NaltrexZone nudi besplatan savet